Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/index.php on line 6 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/index.php on line 7 Cung Cấp Màn Hình Cảm Ứng,Kios Cảm Ứng,Phần Mềm Cảm Ứng Cung Cấp Màn Hình Cảm Ứng,Kios Cảm Ứng,Phần Mềm Cảm Ứng Cung Cấp Màn Hình Cảm Ứng,Kios Cảm Ứng,Phần Mềm Cảm Ứng Notice: Undefined variable: sr in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/modules/khachhang/khachhang.php on line 55 Notice: Undefined variable: id in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/modules/khachhang/khachhang.php on line 63 Notice: Undefined variable: id in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/modules/khachhang/khachhang.php on line 74 Notice: Undefined variable: id in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/modules/khachhang/khachhang.php on line 78 Notice: Undefined variable: id in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/modules/khachhang/khachhang.php on line 85 Notice: Undefined variable: sr in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/modules/khachhang/khachhang.php on line 212 Notice: Undefined variable: id in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/modules/khachhang/khachhang.php on line 220 Notice: Undefined variable: id in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/modules/khachhang/khachhang.php on line 231 Notice: Undefined variable: id in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/modules/khachhang/khachhang.php on line 235 Notice: Undefined variable: id in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/modules/khachhang/khachhang.php on line 242 Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/include/format.php on line 1455 Cung Cấp Màn Hình Cảm Ứng,Kios Cảm Ứng,Phần Mềm Cảm Ứng
Support Online
Notice: Undefined index: idlogin_menber in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/include/format.php on line 348
View Cart
Notice: Undefined index: idlogin_menber in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/include/format.php on line 376
My Account
Check Out
Home
About us
Support
News - Events
Custommers
Contact
Product Catalog
Subscriptions News
Hot News
Chương trình cho thuê kiosk quảng cáo IMK màn hình cảm ứng đa điểm từ 15-52 inch
Hệ thống kiosk cảm ứng Sàn giao dịch Bất động sản Quốc Tế - Tập Đoàn Khang Thông.
Serie kiosk truyền thông tương tác IMK được sử dụng trong chuỗi Showroom trang sức cao cấp của tập đoàn Sacombank Jewelry - SBJ.
IntelliViet vừa hoàn thành hệ thống kiosk thông tin cảm ứng điện tử cho tòa cao ốc 68 tầng Bitexco Finacial Tower.
IntelliViet là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế Phần mềm bản đồ kỹ thuật số (Digital map), Ứng dụng bản đồ tương tác (Interactive Map), Phần mềm cảm ứng cho màn hình cảm ứng & kiosk cảm ứng (touchscreen application for touchscreen LCD, touchscr
Cung cấp giải pháp kiosk cảm ứng cho Ngày Hội Tuổi Trẻ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Tuổi trẻ
Trao tặng “Kiosk thông tin cảm ứng điện tử , Phần mềm quản lý và thăm viếng nghĩa trang trực tuyến Hàng Dương – Côn Đảo”.
Kiosk trình chiếu thông tin điện tử
Giải pháp Hệ thống thông tin cảm ứng điện tử hỗ trợ ngành giáo dục, phục vụ sinh viên.
Chương trình cho thuê kiosk quảng cáo IMK màn hình cảm ứng đa điểm từ 15-52 inch
Hệ thống kiosk cảm ứng Sàn giao dịch Bất động sản Quốc Tế - Tập Đoàn Khang Thông.
Serie kiosk truyền thông tương tác IMK được sử dụng trong chuỗi Showroom trang sức cao cấp của tập đoàn Sacombank Jewelry - SBJ.
IntelliViet vừa hoàn thành hệ thống kiosk thông tin cảm ứng điện tử cho tòa cao ốc 68 tầng Bitexco Finacial Tower.
IntelliViet là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế Phần mềm bản đồ kỹ thuật số (Digital map), Ứng dụng bản đồ tương tác (Interactive Map), Phần mềm cảm ứng cho màn hình cảm ứng & kiosk cảm ứng (touchscreen application for touchscreen LCD, touchscr
Cung cấp giải pháp kiosk cảm ứng cho Ngày Hội Tuổi Trẻ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Tuổi trẻ
Trao tặng “Kiosk thông tin cảm ứng điện tử , Phần mềm quản lý và thăm viếng nghĩa trang trực tuyến Hàng Dương – Côn Đảo”.
Kiosk trình chiếu thông tin điện tử
Giải pháp Hệ thống thông tin cảm ứng điện tử hỗ trợ ngành giáo dục, phục vụ sinh viên.
Chương trình cho thuê kiosk quảng cáo IMK màn hình cảm ứng đa điểm từ 15-52 inch
Hệ thống kiosk cảm ứng Sàn giao dịch Bất động sản Quốc Tế - Tập Đoàn Khang Thông.
Serie kiosk truyền thông tương tác IMK được sử dụng trong chuỗi Showroom trang sức cao cấp của tập đoàn Sacombank Jewelry - SBJ.
IntelliViet vừa hoàn thành hệ thống kiosk thông tin cảm ứng điện tử cho tòa cao ốc 68 tầng Bitexco Finacial Tower.
IntelliViet là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế Phần mềm bản đồ kỹ thuật số (Digital map), Ứng dụng bản đồ tương tác (Interactive Map), Phần mềm cảm ứng cho màn hình cảm ứng & kiosk cảm ứng (touchscreen application for touchscreen LCD, touchscr
Cung cấp giải pháp kiosk cảm ứng cho Ngày Hội Tuổi Trẻ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Tuổi trẻ
Trao tặng “Kiosk thông tin cảm ứng điện tử , Phần mềm quản lý và thăm viếng nghĩa trang trực tuyến Hàng Dương – Côn Đảo”.
Kiosk trình chiếu thông tin điện tử
Giải pháp Hệ thống thông tin cảm ứng điện tử hỗ trợ ngành giáo dục, phục vụ sinh viên.
Chương trình cho thuê kiosk quảng cáo IMK màn hình cảm ứng đa điểm từ 15-52 inch
Hệ thống kiosk cảm ứng Sàn giao dịch Bất động sản Quốc Tế - Tập Đoàn Khang Thông.
Serie kiosk truyền thông tương tác IMK được sử dụng trong chuỗi Showroom trang sức cao cấp của tập đoàn Sacombank Jewelry - SBJ.
IntelliViet vừa hoàn thành hệ thống kiosk thông tin cảm ứng điện tử cho tòa cao ốc 68 tầng Bitexco Finacial Tower.
IntelliViet là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế Phần mềm bản đồ kỹ thuật số (Digital map), Ứng dụng bản đồ tương tác (Interactive Map), Phần mềm cảm ứng cho màn hình cảm ứng & kiosk cảm ứng (touchscreen application for touchscreen LCD, touchscr
Cung cấp giải pháp kiosk cảm ứng cho Ngày Hội Tuổi Trẻ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Tuổi trẻ
Trao tặng “Kiosk thông tin cảm ứng điện tử , Phần mềm quản lý và thăm viếng nghĩa trang trực tuyến Hàng Dương – Côn Đảo”.
Kiosk trình chiếu thông tin điện tử
Giải pháp Hệ thống thông tin cảm ứng điện tử hỗ trợ ngành giáo dục, phục vụ sinh viên.
Exchange rate-Gold
Stock Exchange
Weather
Set As Homepage
Custommers
Page : 1/2   1  

New touch-screen system for Sacombank History Gallery

( Update : 29/12/2011 )

Owner: Sacombank Description: Nhà truyền thống và Bảo tàng lịch sử ngân hàng của sacombank Location: Dalat city Model: multi-touch, All-in-one, glass-mounting. Đa điểm, tích hợp tất cả trong một, lắp âm tường và treo trên kính cường lực. Finished: December 2011

Multi-touch kiosk for Nokia N9

( Update : 18/10/2011 )

Touch-screen kiosk for IBM VN

( Update : 18/10/2011 )

Hệ thống Kiosk phục vụ UBND quận huyện tại Hà Nội

( Update : 18/10/2011 )

e-goverment touch-screen kiosk system

Page : 1/2   1  
Advertise
Home     |     About us     |     Declaration     |     FAQ     |     Contact
    Hit counter : 3295979
    Online : Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'itouch_newtab'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/html/MrThuy/itouch.com.vn/modules/online/usersOnline.php on line 222 Error conecting to database